مراکز خرید بزرگ شیراز

سلطانیه اوکی.jpg

مرکز خرید سلطانیه

مجتمع سلطانیه یکی از مراکز خرید در شیراز در میدان مطهری بلوار قدوسی شرقی واقع شده است.

الهیه اوکی.jpg

مجتمع تجاری الهیه

شیراز مراکز خرید مدرن و شیکی دارد که یکی از آنها مرکز خرید الهیه است.

سپهر 1اوکی .jpg

مجتمع تجاری سپهر

مرکز خرید سپهر یکی دیگر از مراکز خرید در شیراز میباشد که نمایی مدرن دارد.

هامون.jpg

مجتمع تجاری هامون

یکی دیگر از مراکز خرید شیراز، مجتمع تجاری هامون است....

آفتاب اوکی.jpg

مجتمع تجاری آفتاب

مجتمع تجاری آفتاب یکی از بزرگترین مراکز خرید شیراز میباشد که در معالی آباد واقع شده است.

مجتمع حافظ اوکی.jpg

مجتمع تجاری حافظ

حافظ یکی از مراکز خرید در شیراز میباشد که در خیابان عفیف آباد واقع شده است.

زیتون اوکی.jpg

مجتمع تجاری زیتون

یکی دیگر از مراکز تفریحی-تجاری در شیراز مجتمع تجاری زیتون میباشد.

ستاره اوکی.jpg

مجتمع ستاره فارس

یکی دیگر از مراکز بزرگ خرید در شیراز، مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس میباشد...

خلیج اوکی.jpg

مرکز خرید خلیج فارس

یک مجتمع تفریحی و توریستی در شمال شیراز به سمت سپیدان در ابتدای ورودی شهرک صدرا میباشد....