مناطق گردشگری شیراز

حمام کهنه.jpg

حمام کهنه

در کنار تپه باستانی بهرام گور و در بافت قدیمی شهر خرامه، حمام تاریخی مربوط به دوره صفوی برجای مانده است که به نام ”حمام کهنه" یا "گرمابه گلستان" شناخته می شود.


blog1

غار تنگ چوگان

غار تنگ چوگان يکی ديگر از زيبايی های شهرستان کازرون است.


15 dey hammam 2.jpg

حمام کهنه

در کنار تپه باستانی بهرام گور و در بافت قدیمی شهر خرامه، حمام تاریخی مربوط به دوره صفوی برجای مانده است که به نام ”حمام کهنه" یا "گرمابه گلستان" شناخته می شود.

photo_2018-03-18_18-06-39.jpg

دریاچه هفت برم

یکی از نمونه های دریاچه آب شیرین در فارس میباشد

photo_2018-03-18_18-06-53.jpg

تنک بستانک

یکی از جلوه های تماشایی طبیعت ایران تنگ بستانک درمنطقه کامفیروز می باشد

2_medium (2).jpg

رستوران سلطانیه

یک رستوران دو طبقه جمع و جور که غذاهای ایرانی بی نظیری دارد واقع در خلدبرین، پارک خلدبرین

نقش شاپور.jpg

نقش شاپور

نگاره ای برجسته مربوط به دوره ساسانی در دامنه ای کوهی پهناور که به نقش شاپور نام گذاری شده است.