بلاگ


کاخ خشایارشا

و حالا میرسیم به کاخ اختصاصی خشایار شا معروف به...

کاخ خشایارشا

شیراز، شهر عشق، شهر راز

اگر علاقمند به شیراز هستید ما این جاییم تا سفر...

شیراز، شهر عشق، شهر راز