آغاز طرح نوروزی دستگاه های خدمات رسان در فارس

139409231628166646708354.jpg

آغاز طرح نوروزی دستگاه های خدمات رسان در فارس

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز فارس، ۲۱ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در حوزه‌ی پلیس راه استان فارس از طریق ۲۰ پاسگاه پلیس راه و ۲۷ پایگاه جاده‌ای کنترل می شود.

با بیان اینکه روزانه بیش از ۲۵۰ تیم گشت و حدود ۸۰۰ نفر در قالب تیم گشت پاس‌های پیاده و مراقبین راه کنترل و تحت پوشش ترافیکی قرار می گیرد، افزود: برای اجرای این طرح ۳۵ دستگاه خودرو نامحسوس اختصاص یافته است.

در حوزه‌ی شهری ۳۰ ایستگاه پلیس راهورز، ۱۰۲ گشت خودرویی، ۸۵ موتورسوار، ۲۷۶ نفر پاس پیاده و جمعا ۵۷۶ نفر روزانه در هر شیفت خدمات رسانی می‌کنند.