باران میهمان مردم فارس

213024_944.jpg

باران میهمان مردم فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، موج جدید بارشی موجب بارندگی در شمال و مرکز استان شد و تا امشب در جنوب استان استقرار دارد.
 پیش بینی می‌شود این سامانه تا فردا موجب بارش‌های پراکنده در شمال، مرکز و جنوب استان شود.
فعالیت این سامانه سبب وزش باد شدید، بارش تگرگ در مناطق مستعد، رگبار پراکنده در برخی از مناطق استان می‌شود.