دروازه قرآن.jpg

اهمیت آثار دوره زندیه در شیراز

از آنجایی که کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت انتخاب کرد شیراز شهری پر از وقایع مهم  و آثار تاریخی خاص شد.امروز از آثار به جامانده زندیه در شیراز میتوان دروازه قرآن،بازار وکیل،حمام وکیل، مسجد وکیل و ارگ کریم خان زند را نام برد.

263px-Ardeshir.jpg

کاخ اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان در شهر فیروزآباد واقع شده است که توسط اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی در دوره آخرین پادشاه ساسانی ساخته شد. این کاخ دارای فضاهای اتاق اتاق و تو در تو می باشد و همچنین نقش های گچی بر بدنه های آن نیز هنوز باقی مانده البته نه کاملا واضح.

9_medium.jpg

کافه پیانو در شیراز

کافه ای با دکوری زیبا در یکی از بهترین خیابان های شهر شیراز برای سپری کردن وقت خود بادوستانتان.