هامون.jpg

مجتمع تجاری هامون

یکی دیگر از مراکز خرید شیراز، مجتمع تجاری هامون است....

250px-Kostel_sv._Šimona_Horlivce.jpg

کلیسای شمعون غیور در شیراز

این کلیسا را علاوه بر کلیسای شمعون غیور ،به کلیسای زند شیراز هم می شناسند. و این بنا در اسفند سال 86 به ثبت ملی رسید.