اکاسیا.jpg

رستوران آفریقایی آکاسیا در شیراز

این رستوران در خیابان زند روبروی خیابان فلسطین واقع شده است.