خان سرا.jpg

رستوران و چایخانه سنتی خان سرا

شیراز، بلوار صنایع، بعد از پیتزا تا به تا شماره تماس: 07136230988