سوخاری.jpg

سرزمین سوخاری در شیراز

سرزمین سوخاری در شیراز واقع در خیابان جهاد سازندگی حد فاصل فلکه گاز و چهارراه چنچنه