پدر خوب اوکی  3.jpg

فست فود پدر خوب

شیراز خیابان قصرالدشت، نرسیده به چهارراه زرگری