مجتمع حافظ اوکی.jpg

مجتمع تجاری حافظ

حافظ یکی از مراکز خرید در شیراز میباشد که در خیابان عفیف آباد واقع شده است.