رکن اباد.jpg

روستای رکن آباد

یکی دیگر از دیدنی های استان فارس روستایی زیبای رکن آباد در شهرستان لامرد است....

سیخ 2.jpg

دهستان سیاخ دارنگون

یکی از مناطق خوش آب و هوا در استان فارس است که در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه شهروندان عزیزی شیرازی قرار گرفته است....

رجب جدید.jpg

نقش رجب

یکی از مکان های تاریخی است که در سه کیلومتری شمال تخت جمشید، در میان راه نقش رستم، بر بدنه فرورفتگی غارمانندی از کوه، سه مجلس دیهم ستانی اردشیر اول و شاپور اول از اهورا مزدا به چشم میخورد.

نقش شاپور.jpg

نقش شاپور

نگاره ای برجسته مربوط به دوره ساسانی در دامنه ای کوهی پهناور که به نقش شاپور نام گذاری شده است.

kbjlbjl-1.jpg

اعزام دانشجویان فارسی به سرزمین نور

هزار و دویست دانشجوی فارسی به سرزمین راهیان نور اعزام شدند