نگین.jpg

مجتمع تجاری نگین

مجتمع تجاری نگین یکی از شیک ترین مراکز خرید شیراز است که در معالی آباد ابتدای کوی وحدت واقع شده است.