خلیج اوکی.jpg

مرکز خرید خلیج فارس

یک مجتمع تفریحی و توریستی در شمال شیراز به سمت سپیدان در ابتدای ورودی شهرک صدرا میباشد....